8:00 - 16:00

Luni - Vineri

0744 985 611

Sunați-ne cu încredere!

  • Română
  • Magyar
  •  persoanele interesate să participe la licitație, sunt invitați să se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare. Termenul- limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoţite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei; model ofertă de cumpărare găsiți în secțiunea Modele cereri.
  • ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc în contul cu nr. RO32BRDE210SV31821682100 deschis la BRD-GSG S.A. Miercurea-Ciuc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului
  • creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare

 

  • cont de consemnare: RO32BRDE210SV31821682100 deschis la BRD-GSG S.A. Miercurea-Ciuc. În acest cont se consemnează sumele datorate sau garanțiile de participare la licitațiile organizate de BEJ Sarig Attila, beneficiar BEJ Sarig Attila, CUI RO20972542