8:00 - 16:00

Luni - Vineri

0744 985 611

Sunați-ne cu încredere!

 • Română
 • Magyar
 

Atribuţii

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 188/2000 executorul judecătoresc are următoarele atribuții:

 1.  punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 2.  notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 3.  comunicarea actelor de procedură;
 4.  recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 5.  aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 6.  constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 7.  întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
 8. întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
 9. orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui